Історія Науково-дослідницького інституту травматології та ортопедії ДНМУ


nii1Донецький науково-дослідний інститут травматології та ортопедії був заснований на Донбасі в 1956 р. за рішенням Ради Міністрів СРСР № 6430 від 1.11.1955 р. та Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1955 р. № 1070-Р. січня 1956 р. № 48, Харківський науково-дослідний інститут травматології, ортопедії та протезування було реорганізовано з переведенням у Сталіне (зараз м. Донецьк) на базу Сталінської обласної травматологічної лікарні. Положення про інститут затверджено Міністром охорони здоров’я УРСР 9 травня 1956 р. Інститут став іменуватися «Сталінський науково-дослідний інститут травматології, ортопедії та протезування». У листопаді 1961 р., у зв’язку з перейменуванням міста Сталіно на місто Донецьк, інститут було перейменовано на Донецький науково-дослідний інститут травматології, ортопедії та протезування. На виконання Постанови Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1964 р. № 1244 «Про впорядкування мережі наукових установ Міністерства охорони здоров’я УРСР», наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР від 18 січня 1965 р. № 40 назва інституту ортопедії».

Інститут створено як організаційно-методичний центр ортопедо-травматологічної служби із завданням наблизити висококваліфіковану ортопедо-травматологічну допомогу населенню. Основне завдання інституту – всебічний розвиток медичної науки в галузі травматології, ортопедії та протезування, проведення в цій галузі експериментальних наукових досліджень з використанням досягнень наукової думки з метою покращення охорони здоров’я. Необхідність створення інституту викликана тим, що Донбас – найбільший індустріальний центр нашої країни, де важка травма є крайовою патологією, а питання профілактики та лікування її є архіактуальними. З перших днів роботи інституту виникла потреба об’єднання інституту та лікарні, що дозволило створити єдину установу із загальними цілями та завданнями. Це відіграло позитивну роль у подальшому розвитку інституту як центру організаційно-методичної, науково-дослідної та лікувально-консультативної роботи з травматології та ортопедії. Багаторічний досвід спільної роботи інституту та обласної травматологічної лікарні показав доцільність та раціональність створення такої єдиної установи.

nii5Першим директором інституту був Н.В. Новіков (згодом доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Київського інституту удосконалення лікарів). За рік директором інституту призначається вихованець Харківського інституту травматології та ортопедії ім. М.І. Сітенко к.м.н. Ревенко Т.О. Завдяки його організаторським здібностям, професійним знанням у короткий термін на Донбасі створюється найбільша в СРСР травматологічна служба. Будівля, в якій розташовані інститут та лікарня, споруджено за типовим проектом. Воно має 5 поверхів, 1300 кімнат. Немає кімнати, де протягом дня не було б сонце. Площа будівлі складає 25 тис. кв. метрів, загальна площа території закладу 6,2 га. На подвір’ї багато зелені. Висаджено понад 1700 плодових та декоративних дерев, понад тисячу кущів троянд. У структурі інституту клінічний, експериментально-лабораторний та організаційно-методичний відділи. Клінічний відділ включав клініки ортопедії та травматології для дорослих та дітей, відновлювальної хірургії та протезування, нейротравми, очної травми, наслідків кістково-суглобового туберкульозу, рентгенологічний відділ, консультативно-поліклінічний відділ, ургентну службу. У різні роки структура інституту розвивалася і вдосконалювалася, були утворені нові відділи: мікрохірургії кисті, анестезіології та ін. Експериментальний відділ включав лабораторії фізіології та біомеханіки опорно-рухового апарату, патофізіології, бактеріологічну, біохімічну, клінічну, патогістологічну лабораторію. Крім того, була низка допоміжних підрозділів – наукова бібліотека, віварій, кіномікрофотолабораторія, експериментальні майстерні з конструкторським бюро, науковий архів, музей. Науково-дослідна робота проводиться у напрямі вивчення єдиної проблеми – травма, травматизм та ортопедичні захворювання.

nii2Враховуючи специфіку Донецького краю, серед наукових досліджень, що проводилися, переважали роботи організаційного спрямування, що стосуються питань профілактики травматизму, удосконалення методів діагностики та лікування травм різної локалізації та характеру. З питань організації ортопедо-травматологічної допомоги виконано низку робіт: «Потреба населення Донецької області в травматологічній та ортопедичній допомозі», «Виходи лікування травм у шахтарів за даними стаціонарів вугільних районів Донецької області.», «Досвід організації ортопедо-травматологічної допомоги населенню Донбасу» та низку інших досліджень. В результаті досліджень з організаційних питань визначено основні засади організації поліклінічної ортопедо-травматологічної допомоги міському та сільському населенню. Узагальнено досвід спеціалізованої ПТЕК. На основі масового огляду дитячого населення виявлено контингенти, що потребують систематичного поліклінічного лікування. Ці дані лягли в основу створення шкіл-інтернатів для хворих на сколіоз і дітей з наслідками поліомієліту. Певну увагу було приділено вдосконаленню організації лікувальної допомоги та транспортування ортопедо-травматологічних хворих на різних етапах. Як приклад ефективності проведених у цьому напрямі досліджень можуть бути наведені такі показники: удосконалення організації першої допомоги шахтарям на місці травм та, зокрема, запровадження запропонованих лейкопластирних пов’язок та інших заходів призвело до зниження у 1,5 рази числа днів непрацездатності потерпілих гірників; динамічне диспансерне спостереження інвалідів, яке проводиться обласною спеціалізованою травматологічною ВТЕК, дозволило 39,7% інвалідів 2 групи перевести в інваліди 3 групи, визнати працездатними 44,4% з-поміж інвалідів 2 групи та 91,5% з числа інвалідів 3 групи. Запропоновані заходи щодо раціонального працевлаштування постраждалих лише за даними проведених спостережень дозволили зберегти 5500 робочих днів, що заощадило понад 100 тис. рублів тощо. З питань профілактики травматизму у вугільній промисловості завершено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій. Як приклад можуть бути названі: – «Характеристика травматизму на деяких шахтах Донецької області, роль механізації та нових форм організації праці у його профілактиці»; – «Лікування та профілактика хімічних опіків у шахтарів»; – «Травма очей у шахтарів та її профілактика»; – «Травматизм серед гірників при транспортуванні вантажів та пересування людей у ​​шахті» та низку інших. Аналіз травматизму, а також вивчення процесу виробництва та умов праці на підприємствах вугільної промисловості уточнили причини та особливості різних видів виробничої травми у гірників залежно від рівня механізації, гірничо-геологічних особливостей шахти та інших факторів Систематичне вивчення цих питань дозволило зробити низку цінних конкретних пропозицій, сприяють профілактиці травматизму, а саме: на групах шахт, що вивчаються, де впроваджувалися науково-обґрунтовані профілактичні заходи, показник частоти нещасних випадків знизився в 2,5 рази; впровадження комплексу профілактичних та вдосконалених реабілітаційних заходів сприяло зниженню травматизму у 4 рази у випадках та більш ніж у 2 рази на днях; Впровадження низки профілактичних заходів при транспортуванні вантажів та пересуванні людей у ​​шахтах сприяло зниженню травматизму на відповідних ділянках у 2-3 рази у випадках та у 1,5-1,7 у днях. Постійно вдосконалювалися також методи діагностики та лікування травм різної локалізації та характеру: поєднана травма грудної клітки, таза, травма судин кінцівок, черепно-мозкова травма у поєднанні з переломами кісток. Наукові дослідження у цьому плані закінчилися виконанням докторських та кандидатських дисертацій, монографій, методичних матеріалів.

96 bigНаказом Міністерства охорони здоров’я України №252 від 09.08.1996 р. інститут став структурною одиницею Донецького медичного університету з подальшим створенням науково-практичного об’єднання з Донецькою обласною травматологічною лікарнею. З 01.01.2000 р. до структури інституту введено 80 ліжок із відповідним штатним розкладом (наказ № 277 від 25.11.1999 р.). При цьому директор інституту поєднує свої обов’язки із обов’язками головного лікаря Обласної травматологічної лікарні. Завдяки новопризначеному директору інституту професору Климовицькому В. Г. Крім ліжок ОТБ інститут отримує свою клінічну базу на 100 ліжок. Основними напрямками діяльності інституту в даний час є: – Розробка теоретичних основ, практичних рекомендацій лікування травматичної хвороби, спричиненої тяжкою механічною травмою; – розробка наукових основ організації спеціалізованої допомоги при тяжких множинних, поєднаних ушкодженнях та удосконалення методів їх лікування у гірників, металургів, будівельників та інших категорій працівників промислового Донбасу; – вивчення впливів шкідливих факторів виробничого та навколишнього середовища на виникнення та перебіг захворювань опорно-рухової системи у дорослого та дитячого населення Донбасу; – розробка органозберігаючих ортопедичних ситуацій при пухлинному ураженні кісток; – розробка малоінвазивних методик остеосинтезу при внутрішньосуглобових ушкодженнях; – навчання студентів, підвищення кваліфікації лікарів та сестер з травматології та ортопедії та медицини катастроф; – розробка нових методів лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухового апарату, їх впровадження у практику охорони здоров’я. Інститут вирішує наступні завдання: – планування та виконання фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень у галузі травматології, ортопедії та медицини катастроф відповідно до основних напрямків наукової діяльності інституту та впровадження результатів науково-дослідних робіт у практику охорони здоров’я; – планування, підготовка та випуск методичних рекомендацій, інструкцій, інформаційних листів та інших інструктивно-методичних документів, спрямованих на покращення організації підвищення ефективності та якості лікувально-профілактичної допомоги населенню при травмі та захворюваннях опорно-рухової системи; – участь у плануванні, організації та проведенні з’їздів, наукових, науково-практичних конференцій, семінарів з питань надання кваліфікованої допомоги при поєднаних та множинних ушкодженнях; – підготовка наукових кадрів; – вивчення досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду медичної науки в галузі травматології та ортопедії, розробка пропозицій щодо їх практичного використання у підрозділах інституту та впровадження у практику наукових та лікувальних установ; – своєчасне інформування лікарів та інших медичних працівників зацікавлених служб, а також широких верств населення про новітні досягнення в галузі травматології та ортопедії; – надання цілодобової спеціалізованої допомоги населенню області при тяжких, множинних та поєднаних ушкодженнях; – надання організаційно-методичної допомоги органам практичної охорони здоров’я у підвищенні ефективності та якості лікувально-профілактичної допомоги при травмі та захворюваннях опорно-рухової системи; – розробка та впровадження в роботу травматологічних відділень нових методів лікування ушкоджень та захворювань опорно-рухової системи; – підготовка висококваліфікованих спеціалістів травматологів-ортопедів; – зниження кількості ускладнень та інвалідності від травм та захворювань опорно-рухової системи; – вивчення, аналіз та розробка рекомендацій для використання у практичній охороні здоров’я галузі передового досвіду з проблем травматології та ортопедії; – поширення досягнень інституту в Україні та за її межами; – укладання договорів про науково-практичне співробітництво, у тому числі і щодо надання лікувально-профілактичної допомоги, з науковими та лікувальними установами та організаціями регіону, України та інших держав. – обмін науковими кадрами та встановлення інших форм зв’язку із зарубіжними науковими організаціями, асоціаціями, клініками, фірмами, підприємствами, а також окремими особами.

Donetsk travmatologia 02В інституті створено перший в Україні відділ інформатики та телемедицини. Наявність сайту «Телемедицина в Україні» дозволяє проводити сеанси телемедичного консультування та дистанційного навчання. Фахівці нашого інституту дистанційно консультували пацієнтів із Росії, Казахстану, Киргизії, Німеччини, Іспанії, Кіпру, Хорватії, Індії, у тому числі з питань надання допомоги під час масового надходження постраждалих після землетрусу. Вперше в Україні телемедицина впроваджено у повсякденний лікувально-діагностичний процес. Загалом в інституті працює 320 співробітників, у т.ч. 58 наукових, з яких 12 докторів, 24 кандидати наук, 95 лікарів. Всі вони мають сучасні методи діагностики та лікування ортопедо-травматологічних хворих. За роки роботи інституту результати дослідження, що проводилися, узагальнено у 140 дисертаціях, з яких 30 є докторськими. Представлені у 2500 публікаціях, серед яких 19 монографій, 18 збірників наукових робіт, понад 100 методичних рекомендацій, понад 80 патентів на винаходи. З 2000 р. в інституті організовано та видається науковий журнал «Травма», сертифікований ВАК України. На даний час в інституті працюють 2 академіки, 1 заслужений діяч науки України, 1 заслужений лікар України, 12 докторів медичних наук та професорів, 31 кандидат наук. Тільки за останні роки співробітниками інституту опубліковано 879 друкованих праць, 14 монографій, отримано 62 патенти на винаходи. З-поміж співробітників інституту, що перейшли працювати в інші наукові установи, можна назвати професора Є.П. Меженіну – директора Київського НДІ ортопедії, професора П.С. Драчука – зав. кафедрою травматології та ортопедії Чернівецького медичного інституту, професора М.І. Синіло – зав. кафедрою травматології та ортопедії Луганського медичного інституту, професора М.М. Рожинського – зав. кафедрою травматології та ортопедії Фрунзенського медичного інституту, професора Штутіна О.О. – заступника директора НДІ невідкладної та відновлювальної хірургії з наукової роботи та ін., Нігерія, Ангола та ін., готує наукові кадри (докторантура, аспірантура) для України та іноземних держав.

3Після переїзду у 2015 до м. Лиман, у зв’язку з окупацією частини Донецької та Луганської областей російськими найманцями, сформувався колектив працівників у кількості 200 осіб, який розпочав спільну роботу в інституті. Інститут став першим на вільній території області медичним закладом ІІІ рівня. Відновлений сьогодні інститут співпрацює із провідними профільними медичними установами України та закордону. Завдяки посиленій спільній допомозі керівництва області та міської адміністрації діяльність клініки травматології стає більш благотворною. І спільними зусиллями науково-дослідний інститут зміг розпочати свою діяльність, для забезпечення покращення медичного обслуговування та життєдіяльності мешканців міста та області.

Call Now Button