Лікування клишоногості у відділенні дитячоі травматологіі та ортопедіі

Косолапість – вроджена деформація однієї або обох стоп. Патологічно деформована стопа при цьому розгорнута усередину.

2
1

Якщо захворювання вчасно діагностувати та прове сти лікування в ранньому віці, клишоногість можна е фективно усунути без будь-яких ускладнень. Пацієнти, яким у дитинстві було проведено лікування клишоногості, не тільки не мають найменших труднощів при х одьбі, але навіть займаються різними видами спорту, у тому числі – професійно.

Методи лікування клишоногості у Кропивницькому

Перші спроби лікування клишоногості робилися ще в давнину, а першим фахівцем, який дав медичний опис даного захворювання, став Гіппократ. Справжню причину деформації стоп плоду, що має своїм результатом виник нення клишоногості, медики не можуть з’ясувати досі. Деякі дослідники схиляються до думки, що вроджені аномалії нижніх кінцівок можуть бути результатом інваз ивної діагностики (наприклад, амніоцентезу). Відповідно до іншої популярної точки зору, клишоногість виникає в результаті порушень розвитку кісток і м’язів плода.

Чим раніше розпочати лікування клишоногості, тим ефективнішим буде його результат. Поки дитина перебуває у стадії активного росту, її кістки та суглоби залишаються дуже гнучкими, а зв’язки – еластичними. Це дозволяє на дати їм фізіологічно природне становище, не вдаючись до об’ємних хірургічних втручань. Зазвичай лікування к лишоногості полягає в серії коригувальних маніпуляцій, які на одному з етапів можуть супроводжуватися малоін вазивною хірургічною операцією на ахілловому сухожиллі.

Лікування методом Понсеті

Лікування клишоногості за методом іспанського лікаря Ігнасіо Понсеті є стандартом сучасної медицини. Відлові дно до цього методу, сполучні, хрящові та кісткові ткан ини, що є причиною патологічного положення стопи, ак уратно коригуються за допомогою механічних пристроїв. Такими пристроями служать гіпсові пов’язки, за допомог ою яких лікарі за кілька етапів виводять положення стоп и в анатомічно-природне. Зазвичай для повного розвороту стопи потрібно послідовно накласти від 4 до 6 гіпсових пов’язок, щоразу розгортаючи стопу на 10-15 градусів.

3

Другим етапом терапії клишоногості за Понсеті є ахіллотомія – малоінвазивна операція з подовження ахілового сухожилля, яке при даному захворюванні завжди вкорочене. Операція проводиться без відкритих розрізів – сухожилля надрізається підшкірним методом і через кілька тижнів повністю загоюється. При цьому дитина має можл ивість повністю згинати стопу в підошві.

На завершальному етапі лікування Понсеті використовую ться коригуючі фіксатори, які дозволяють закріпити отри маний результат. Найчастіше для цього застосовується ф іксатор, брейси, що є металевою планкою із закріпленим и на ній черевиками. На першому етапі дитина носить фіксатор більшу частину доби, потім час носіння поступ ово скорочується. Корекція за допомогою фіксаторів мо же тривати кілька років – це допомагає запобігти рецид ивам захворювання. Ефективність методу Понсеті, за різ ними даними, становить 90-95%.

Хірургічне лікування

У важких випадках операція може бути єдиним можлив им методом лікування клишоногості.

Операція спрямована на подовження м’язів та сухожиль і приведення стоп у фізіологічно нормальне становище. Після операції стопи пацієнта фіксуються гіпсовою пов’я зкою терміном до двох місяців, а потім пацієнт деякий час (до одного року) носить фіксатори-брейси. Перевага ми оперативного лікування є можливість провести всі маніпуляції за один раз і можливість лікування клишоногості, яка не піддається іншим методам терапії.

Етапи лікування клишоногості

  1. 1    Консультація лікарем- ортопедом.
  2. 2      Комплекс діагностичних заходів.
  3. 3      Вибір оптимальноі тактики лікування.
  4. 4      Початок лікування.
  5. 5      Одужання.
Call Now Button