Інститут травматології та ортопедії є структурним підрозділом Донецького національного медичного університету та функціонує як науковий центр і велика лікувальна установа, яка надає допомогу вже понад 60 років.

Основним завданням закладу є всебічний розвиток медичної науки в галузі травматології, ортопедії та протезування, проведення фундаментальних наукових досліджень з подальшим активним впровадженням новітніх досягнень і розробок на благо пацієнтів.

likuvalna diialnist

• Надання спеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги ортопедо-травматологічного профілю, пацієнтам дитячого та дорослого віку.
• Лікування пацієнтам дитячого та дорослого віку з травмами (ізольованими, множинними, поєднаними, комбінованими.
• Лікування ортопедичних захворювань та вродженої патології опорно-рухової системи.
• Надання цілодобової спеціалізованої допомоги населенню при важких, множинних і поєднаних пошкодженнях.


Планування і виконання фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень в галузі травматології, ортопедії та медицини катастроф у відповідності з основними напрямками наукової діяльності інституту та впровадження результатів науково-дослідних робіт в практику охорони здоров’я

naukova diialnist

naukovi konferentsii

Організація та участь у проведенні наукових форумів: конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій, семінарів з питань надання кваліфікованої допомоги при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату поєднаних і множинних пошкодженнях та високо енергетичних, а також і військових травмах


Планування, підготовка та випуск монографій, навчальних підручників та посібників методичних рекомендацій, інструкцій, інформаційних листів та інших інструктивно-методичних документів, спрямованих на поліпшення організації, підвищення ефективності та якості лікувально-профілактичної допомоги населенню при травмі і захворюваннях опорно-рухового системи.

PERIODYCHNI VYDANNYA

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

Колектив НДІ травматології та ортопедії вітає директора НДІТО ДНМУ к.м.н Климовицького Романа Володимировича з днем народження!

Колектив НДІ травматології та ортопедії вітає директора НДІТО ДНМУ к.м.н Климовицького Романа Володимировича з днем народження! Здоров’я, щастя та успіхів!

Вітання з присвоєнням вищої кваліфікаційної категорії НДІТО ДНМУ

Дорогі друзі, колеги! Вітаю всіх причетних зі значущою та важливою подією у житті клініки нашого інституту – присвоєнням йому вищої кваліфікаційної категорії. Це не лише статусно, а й відповідально. Тепер НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету – лідер своєї професійної сфери і кожен із нас причетний до цього…

У НДІТО м.Ліман виконано чергові успішні нейроортопедичні операції

Хворий знаходиться на лікуванні в НДІТО здіагнозом: Лівобічний гонартроз 3 ст., комбінована контрактура лівого колінного суглобу, больовий синдром зі значним порушенням функції.Пред’являє скарги на на біль в лівому колінному суглобі, обмеження рухів, порушення опороспроможності.Хворіє з березня 2021 року, коли переніс гнійний гоніт. Лікувався за місцем мешкання. При огляді визначається вимушене…

В Лимане на базе областной травматологии создадут уникальный центр лечения деформации конечностей

О том, для чего так необходим Украине подобный центр, почему именно в Лимане и как скоро удастся воплотить задуманное, рассказали врач-ортопед Центра матери и ребенка им. Руднева (г. Днепр), кандидатом медицинских наук Дмитрием Ершовым; заведующий отделением травматологии и ортопедии ДНИИТО, врач-ортопед высшей категории Андрей Кубрак и директором ДНИИТО, заслуженным врачом…

Call Now Button